Glöm inte att Billingsuddde kan

hyras för privata ändamål,

både för glädje och sorg.

Se vidare under uthyrning

                                                        


                                         2020


Medlemsavgiften för år 2020 är mycket viktig för föreningen,
för uppgifter se fliken "BLI MEDLEM"


          

                 Arbetsdag

     

3 oktober  lördag kl 10 - 14  


Att göra: - ta in altanmöblerna och blomkrukorna

                - rensa hängrännor och stuprör

                - snygga till utomhus: ta bort sly och kratta


Dessutom fundera hur vi ska få boule-banan fin och spelbar. 


Stig förbereder jobben.


Fika ingår i arbetsgemenskapen!


Hälsn. Abbe och Stig

                                        

                                 
Gällande Visklubbens arrangemang

hänvisas till deras hemsida


                                 http://stavnasvisklubb.se
Denna sida kommer uppdateras då förändringar sker.

                              


                                

Senaste uppdateringen 2020-09-22  kl  22:00