Glöm inte att Billingsuddde kan

hyras för privata ändamål,

både för glädje och sorg.

Se vidare under uthyrning

                                                        


                                         2020


Medlemsavgiften för år 2020 är mycket viktig för föreningen,
för uppgifter se fliken "BLI MEDLEM"


 Kondoleanser och Gratulationshälsningar läs under  Gåvor

      

                 Just nu
          inget Arrangemang inplanerat

     


                                        

                                 
Gällande Visklubbens arrangemang

hänvisas till deras hemsida


                                 http://stavnasvisklubb.se
Denna sida kommer uppdateras då förändringar sker.

                              


                                

Senaste uppdateringen 2020-11-03  kl  07:00