Billingsudde Vänner

 


Billingsudde Vänner är en ideell förening med syfte att ta tillvara Billingsudde som en samlingsplats för Stavnäsbygdens folk. Enligt föreningens ändamålsparagraf skall Billingsudde Vänner ”tillsammans med alla goda krafter, enskilda och organisationer, främja andlig och kulturell verksamhet” i Stavnäsbygden.


 


Under sommarhalvåret arrangerar föreningen ett antal samlingar och programkvällar med varierat innehåll. Det är ett sätt att bevara och utveckla en tradition som under många år vuxit fram på Billingsudde. Ambitionen är att utveckla programverksamheten till att även omfatta övriga delar av året.


 


Framtiden på Billingsudde kan du vara med och påverka. Därför får du gärna kontakta oss på  info@billingsudde.se  om du har tankar, idéer eller frågor kring Billingsudde Vänner och dess verksamhet